SK EN

Kultúrne a spoločenské podujatia na rok 2022 v Španej Doline

Kultúrne leto 2022

Kultúrne podujatia sa budú organizovať podľa platných protipandemických opatrení. O opatreniach
Vás budeme informovať pred podujatiami. 


19.2.2022 Fašiangy, fašiangy, fašiangové časy ....
Organizátor: O.Z.Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina
PODUJATIE ZRUŠENÉ 

11.6.2022  ŠpaňGrassFest, Festival country a bluegrassovej hudby 6. ročník
Organizátor: Peter Chovanec, Penzión Klopačka

PLAGÁT
17.-19.6.2021 Chopper western country party 14.ročník
Organizátor: Miroslav Vigaš

PLAGÁT
2.7.2022 Jazzový festival 18. ročník
Organizátor: Patrícia Páleníčková, Vlado Vizár, Penzión Klopačka

PLAGÁT
16.7.2022 Ukážky varenia "špaňodolinského ŠTIARCU"
Organizátor: O.Z.Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina

PLAGÁT
18.-22.7.2022 Prázdninová škola tradičných techník 17. ročník. 
Organizátor: O,Z,Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina

30.7.2022 ŠpaňRockFest 9. ročník festival rockovej hudby
Organizátor: Ľubomír Lichý, O.Z VIANOVA, Penzión Klopačka

PLAGÁT
6.8.2022 Fakľový sprievod "FAKELCÚG"
Organizátor: O.Z. Banícke bratstvo HERRENGRUND
12.-14.8.2022 Divadelný festival ŠpanDiv 19 ročník.
Organizátor: Divadlo Harry Teater, Banská Bystrica,
Penzión Klopačka, Ján Haruštiak

PLAGÁT                              CENNÍK PREDSTAVENÍ

Počas konania sa divadelného
festivalu je banícky orloj mimo prevádzky. 
15.-19.8.2022 Prázdninová škola tradičných techník 17. ročník. 
Organizátor: O,Z,Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina

3.9.2022 MONTANA METAL FEST 2 ročník,
Koncerty, diskusie, výstavy, workshopy
Organizátor: Peter Trepáč, Penzión Klopačka

PLAGÁT          ROZPIS           SPRIEVODNÉ PODUJATIA    
10.9.2022 Slivková paráda
Organizátor: O.Z. Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina 

PLAGÁT
12.-18.9.2022 Medzinárodné maliarske sampózium 15. ročník
Organizátor: Montana spol. s r.o, O.Z. VIANOVA, Penzión KLopačka

PODUJATIE JE V ROKU 2022 ZRUŠENÉ
3.12.2022 Na Španiu Dolinu už prichádzajú Vianoce ....
Organizátor: O.Z.Zvyky a tradície, Obec Špania Dolina


Kultúrne akcie sa konajú v šachte Ferdinand pri penzióne Klopačka. Kultúrne podujatia sa budú organizovať podľa platných protipandemických
opatrení v čase ich konania. 

Zmena programu vyhradená.
  • UBYTOVANIE NA SÚKROMÍ APARTMÁN EMA
  • Špan Div
  • Špania Dolina
  • Špania Dolina - baníctvo