SK EN

Kultúrne a spoločenské podujatia na rok 2021 v Španej Doline

Kultúrne leto 2021

Kultúrne podujatia sa budú organizovať podľa platných protipandemických opatrení. O opatreniach
Vás budeme informovať pred podujatiami. 


12.6.2021  ŠpaňGrassFest, Festival country a bluegrassovej hudby 6. ročník

25.-27.6.2021
Chopper western country party 13.ročník

10.7.2021 Špaňodolinský ŠTIARC, úkažka varenia tradičného baníckeho jedla 
spojená s ochutnávkou. 
24.7.2021 Stretnutie veteránov Medzibrod v cafe bar u Mňa. Otvorenie zrazu,
a štart prvej etapy na Španej Doline. 

31.7.2021 ŠpaňRockFest 8. ročník festivali rockovej hudby
7.8.2021 Fakľový sprievod "FAKELCÚG"

13.-15.8.2021 Divadelný festival ŠpanDivček
divadelný festival pre najmenších 18 ročník.

21.8.2021 Jazz festival Banská Bystrica - Špania Dolina, 17. ročník

4.9.2021 MONTANA METAL FEST 2 ročník, - Koncerty, diskusie, výstavy, workshopy

    
18.9.2021 Slivková paráda 


Kultúrne akcie sa konajú v šachte Ferdinand pri penzióne Klopačka. Tento priestor Vám radi poskytneme na usporiadanie Vašej kultúrnej, spoločenskej akcie alebo na prezentáciu hudobnej či tanečnej skupiny.

Zmena programu vyhradená.
  • Špan Div
  • Špania Dolina
  • Špania Dolina - baníctvo